جمهوری ترکیه سازمان توسعه آناتولی شرقی
-: (GMT + 3)
Select Language

مشوقهای سرمایه گذاری

 برنامه های حمایتی دولت از سرمایه‌گذاری‌ها

از اهداف اصلی نظام جدید طرح‌‌های تشویقی سرمایه‌گذاری می‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد: کاهش کسری تراز تجاری، افزایش حمایت‌ از سرمایه‌گذاری‌هایی که در مناطق کمترتوسعه‌یافته صورت می‌گیرد، افزایش مقادیر ابزارهای حمایتی، تشویق فعالیت‌ها در حوزه خوشه‌بندی صنعتی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به انتقال تکنولوژی می‌شوند

 نظام جدید طرح‌های تشویقی سرمایه‌گذاری، که از تاریخ یکم ژانویه‌ی 2012 در حال اجراست، از 4 طرح و برنامه مجزا تشکیل شده است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند به میزان برابر از طرح‌های تشویقی زیر بهره‌مند شوند:

1- طرح‌های تشویقی سرمایه‌گذاری عمومی

2- طرح‌های تشویقی سرمایه‌گذاری منطقه‌ای

3- طرح‌های تشویقی سرمایه‌گذاری بزرگ‌مقیاس

4- طرح‌های تشویقی سرمایه‌گذاری استراتژیک

 

ابزارهای حمایتی درنظرگرفته‌شده در چهارچوب هر یک از طرح‌های تشویقی بالا، در جدول زیر نشان داده شده‌اند:

ابزارهای حمایتی

طرح‌های تشویقی سرمایه‌گذاری عمومی

طرح‌های تشویقی سرمایه‌گذاری منطقه‌ای

طرح‌های تشویقی سرمایه‌گذاری بزرگ‌مقیاس

طرح‌های تشویقی سرمایه‌گذاری استراتژیک

معافیت از مالیات بر ارزش افزوده

+

+

+

+

معافیت از عوارض گمرکی

+

+

+

+

تخفیف مالیات

 

+

+

+

حمایت در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی (سهم کارفرما)

 

+

+

+

تخفیف در مالیات بر درآمد *

 

+

+

+

حمایت در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی (سهم کارگر) *

 

+

+

+

تخفیف نرخ بهره **

 

+

 

+

اختصاص زمین

 

+

+

+

عودت مالیات بر ارزش افزوده ***

 

 

 

+

 

* به سرمایه‌گذاری‌هایی تعلق می‌‌یابد که در منطقه 6 انجام شود.

** به سرمایه‌گذاری‌هایی تعلق می‌‌یابد که در چهارچوب طرح‌های تشویقی سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای، در مناطق 3، 4، 5 و یا 6 انجام شوند.

*** برای هزینه‌های عمرانی در سرمایه‌گذاری‌های استراتژیکی که حداقل مبلغ ثابت سرمایه‌گذاری آن‌ها 500 میلیون لیره باشد، اختصاص می‌‌یابد.

 

  

  • تماس با سازمان توسعه آناتولی شرقی
  • ۰ ۴۳۲ ۴۸۵ ۱۰ ۱۵
  • تماس با میز ایران
  • ۰ ۴۳۲ ۴۸۵ ۱۰ ۲۴
  • آدرس
  • Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
    Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / Van
  • ایمیل
  • kuk@daka.org.tr
رسانه‌های اجتماعی
تمامی حقوق برای سازمان توسعه آناتولی شرقی محفوظ است سال نشر طراحی وب