جمهوری ترکیه سازمان توسعه آناتولی شرقی
-: (GMT + 3)
Select Language
میز ایران داکا

میز ایران داکا

سازمان توسعه آناتولی شرقی (داکا)، برای گسترش همکاری بین بخش دولتی، بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد و به کارگیری موثر منابع ، سرعت بخشی به توسعه و کاهش تفاوت بین منطقه‌های مختلف ترکیه به وجود آمده و استانهای بتلیس، حکاری، موش و وان را تحت پوشش خود دارد.
با اینکه بخش بزرگی از مرز ایران و ترکیه در این منطقه قرار دارد و همکاریهای اقتصادی با ایران میتواند نقش بسیار مهمی در توسعه منطقه ایفا کند هنوز مردم و فعالان اقتصادی دو کشور به اندازه کافی با یکدیگر آشنایی ندارند. برای رفع این مساله در سازمان توسعه آناتولی شرقی یک میز ایران تشکیل شده است که با کادر چند زبانی از سال 2018 به عنوان پل ارتباطی بین دو کشور در این منطقه شروع به کار نموده است.

  • تماس با سازمان توسعه آناتولی شرقی
  • ۰ ۴۳۲ ۴۸۵ ۱۰ ۱۵
  • تماس با میز ایران
  • ۰ ۴۳۲ ۴۸۵ ۱۰ ۲۴
  • آدرس
  • Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
    Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / Van
  • ایمیل
  • kuk@daka.org.tr
رسانه‌های اجتماعی
تمامی حقوق برای سازمان توسعه آناتولی شرقی محفوظ است سال نشر طراحی وب