جمهوری ترکیه سازمان توسعه آناتولی شرقی
-: (GMT + 3)
Select Language
مناطق سرمایه‌گذاری

مناطق سرمایه‌گذاری

در ترکیه سه نوع منطقه سرمایه‌گذاری مختلف وجود دارد

مناطق توسعه تکنولوژی و پارک‌های فناوری

مناطق صنعتی سازمان یافته

مناطق آزاد

 

  • تماس با سازمان توسعه آناتولی شرقی
  • ۰ ۴۳۲ ۴۸۵ ۱۰ ۱۵
  • تماس با میز ایران
  • ۰ ۴۳۲ ۴۸۵ ۱۰ ۲۴
  • آدرس
  • Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
    Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / Van
  • ایمیل
  • kuk@daka.org.tr
رسانه‌های اجتماعی
تمامی حقوق برای سازمان توسعه آناتولی شرقی محفوظ است سال نشر طراحی وب