T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
-: (GMT + 3)
Select Language

Genel Ekonomi Göstergeleri

İran’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) 2000 yılında 110 milyar dolar iken, 2017 yılında 439,5 milyar dolara yükselmiştir. Satınalma Gücü Paritesine göre, kişi başına GSYİH son 40 yılda 6.400 dolardan 20.200 dolara yükselmiştir. İşsizlik oranı genellikle %10 civarında seyretmektedir. 

Petrol ihracat gelirinin GSYİH'ye nispeten düşük olan oranı, İran'ın çeşitlenmiş ekonomisini yansıtmaktadırihracatının neredeyse %66’sını teşkil etmesine rağmen, GSYİH’deki payı yalnızca %12’dir.

GSYİH’ye katkı bakımından son altmış yılda İran ekonomisinin petrole bağımlılığı azalmıştır. Daha önce en çok payı olan sektör petrol iken zamanla hizmetler sektörü birinci sıraya yükselmiştir. Sanayi sektöründe de önemli bir artış görülmektedir (İran Cumhurbaşkanlığı Yönetim ve Planlama Kurumu, 2015).

  • DAKA İLETİŞİM HATTI
  • 0 432 485 10 15
  • Daka İran Masası İletişim Hattı
  • 0 432 485 10 24
  • Adres
  • Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
    Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / Van
  • E-Posta
  • kuk@daka.org.tr
SOSYAL MEDYADA DAKA
Copyright © 2019. Her Hakkı Saklıdır. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Web Tasarım