T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
-: (GMT + 3)
Select Language

Türkiye-İran Dış Ticareti

2019 yılında Türkiye-İran ticaret hacmi 5,285 milyar dolardır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi genellikle 12 milyar dolar civarında seyretmektedir (Son dönemlerde bu hacim ambargolardan dolayı azalmıştır.) Genellikle dış ticaret dengesi üçte iki oranında İran lehine olmaktadır. Ancak, Türkiye’nin ihracatı ağırlıklı olarak sanayi ürünlerinden oluşurken, İran’ın Türkiye'ye ihracatı petrol, doğalgaz ve petrokimya ürünleri ağırlıklıdır. İran’ın Türkiye’ye ihracatı 3,180 milyar dolar ve İran’ın Türkiye’den ithalatı 2,105 milyar dolar olmuştur (TUİK, 2019).

 

İran’ın Türkiye’den İthalatı

İran’ın Türkiye’den ithalatında GTİP ürün faslına göre makinalar, mekanik ve elektrikli cihazlar % 20,55 ile en büyük paya sahiptir. Tekstil, ağaç ve ahşap sanayi ve kimya sanayi her biri % 10’dan fazla pay alan diğer önemli ürün gruplarıdır.

İran’ın Türkiye’den İthalatı (Ürün Grubu Bazında)

Ürün Grubu (GTİP ürün faslına göre)

İthalat payı(%)

Maki̇nalar, Mekanik ve Elektrikli Cihazlar

20,55

Tekstil

12,28

Ağaç ve Ahşap Eşya

11,72

Kimya Sanayi

10,92

Metaller

8,84

Bitkisel Ürünler

8,46

Plastik ve Kauçuk Ürünleri

7,26

Binek Otomobillerin Parçaları (lastik hariç)

4,18

Gıda Ürünleri

4,13

Nakliyat Araçları

3,92

Mineral Ürünler

2,47

Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünler

1,34

Taş, Cam, Çimento, Seramik v.b

1,18

Ayakkabılar, Başlıklar v.b

0,32

Deriler, Köseleler, Postlar, Kürkler v.b

0,11

Diğer

2,32

(İran Gümrük İdaresi, 2017)

 

İran’ın Türkiye'den ithalatına daha ayrıntılı olarak ürün bazında bakıldığında ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar en yüksek payı almaktadır. Muz ve binek otomobil parçaları da en çok ithal edilen diğer ürünlerdir.

 

İran’ın Türkiye’den İthalatı (Ürün Bazında)

GTİP-4 Kodu

Açıklama

İthalat payı (%)

4411

Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar

5,79

0803

Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş)

5,18

9887

Binek otomobillerin parçaları (lastik hariç)

4,08

4703

Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru

2,14

5201

Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş)

2,12

2608

Çinko cevherleri ve konsantreleri

1,78

4811

Kâğıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar

1,63

3004

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

1,50

5501

Sentetik filament demetleri

1,39

2403

Homonize edilmiş tütün ve tütün yerine geçen madde hülasaları ve esansları

1,35

3921

Plastikten diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler

1,30

3506

Diğer müstahzar tutkallar, yapıştırıcılar

1,26

8708

Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

1,26

8703

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış rabaları dahil)

1,20

5603

Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)

1,13

5506

Sentetik devamsız lifler (taranmış, ileri işlem görmüş)

1,05

8409

Sadece veya esas itibariyle 8407 veya 8408 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları

1,04

5509

Sentetik devamsız lifden iplik (dikiş ipliği hariç) (toptan)

1,01

2401

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

0,98

8422

Bulaşık, şişe v.b yıkama ve kurutma makinaları, şişe, kutu çuval vb doldurma, etiketleme makinaları, ambalaj vb makinalar

0,97

 

Diğer

38,16

İran Gümrük İdaresi, 2017

İran'ın Türkiye'ye İhracatı

Ürün grupları olarak bakıldığında İran’ın Türkiye’ye ihracatında petrol ve doğalgaz en büyük payı almaktadır. Petrol ve doğalgaz hariç İran ihracatında ise yine petrole bağlı olarak petrokimya ürünleri en yüksek payı almaktadırlar. Petrokimya ürünleri dışında metaller, kimyasal ürünler ve bitkisel ürünler ilk sıraları almaktadırlar.

İran'ın türkiye'ye İhracatı (Ürün Grubu Bazında)

Ürün Grubu (GTİP ürün faslına göre)

İhracatta pay (%)

Plasti̇k ve Kauçuk

38,24

Metaller

33,91

Ki̇mya Sanayi̇

9,03

Bitkisel Ürünler

7,74

Gıda Ürünleri

2,70

Mineral Ürünler

2,66

Tekstil

2,33

Taş, Cam, Çi̇Mento, Seramik v.b

1,95

Maki̇nalar, Mekanik ve Elektrikli Cihazlar

0,43

Deriler, Köseleler, Postlar, Kürkler v.b

0,38

Ağaç ve Ahşap Eşya

0,24

Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünler

0,18

Nakliyat Araçları

0,07

Binek Otomobillerin Parçaları (lastik hariç)

0,01

Diğer

0.13

İran Gümrük İdaresi, 2017

Ürün bazında olarak İran’dan ithalatımıza bakıldığında etilen polimerleri ve işlenmemiş çinko en yüksek payı almaktadır. İşlenmemiş alüminyum, propilen ve diğer olefinler önemli pay alan diğer ürünlerdir.

İran'ın Türkiye'ye İhracatı (Ürün Bazında)

GTİP-4 Kodu

Açıklama

İhracatta Pay (%)

3901

Etilen polimerleri (ilk şekillerde)

23,10

7901

İşlenmemiş çinko

14,86

7601

İşlenmemiş alüminyum

9,75

3902

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

9,50

3903

Stiren polimerleri (ilk şekillerde)

4,21

3102

Azotlu mineral veya kimyasal gübreler

4,12

0802

Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş)

3,95

7206

Külçe veya diğer ilk şekillerde demir ve alaşımsız çelik (7203 pozisyonuna giren demir hariç)

2,90

7228

Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar

2,42

2009

Meyve ve sebze suları (fermente edilmemiş, alkol katılmamış)

1,85

5402

 

filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş)

1,62

0804

Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş)

1,43

2905

Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış türevleri

1,29

2712

Vazelin, parafin, petrol mumu, yağlı mum, ozakerit, linyit mumu, turb mumu v.b

1,09

2713

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

1,06

3817

Karışım halinde alkalibenzenler, alkalinaftalenler

0,82

6802

Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç), mozik için küp şeklinde taşlar, granüller

0,80

1404

Tarifenin başka yerinde yer almayan bitkisel ürünler

0,80

2929

Diğer azot gruplu bileşikler

0,79

7207

Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller

0,77

 

Diğer

12,87

İran Gümrük İdaresi, 2017

 

  • DAKA İLETİŞİM HATTI
  • 0 432 485 10 15
  • Daka İran Masası İletişim Hattı
  • 0 432 485 10 24
  • Adres
  • Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
    Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / Van
  • E-Posta
  • kuk@daka.org.tr
SOSYAL MEDYADA DAKA
Copyright © 2019. Her Hakkı Saklıdır. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Web Tasarım